Category Archives: Mạ Thiếc Đồng Thanh Cái Busbar ( Plating Tin )

Tính ổn định hóa học mạ thiếc cao.Không tác dụng với lưu huỳnh và hợp chất lưu huỳnh,không hòa tan trong dụng dịch H2SO4 , HNO3 , HCL loãng. Thiếc hòa tan trong dung dịch a xít đặc, nhóng và kiềm mạnh, dùng để mạ dụng cụ đồ ăn, chi tiết gia công nhiệt,chiệu ăn mòn,hàn.Công nghệ mạ thiếc thường dùng là dung dịch mạ thiếc tính kiềm,dung dịch mạ thiếc tính axit.

Mọi thông tin nhu cầu mạ thiếc>>>https://giacongxima.com